Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Triết lý văn hóa khái luận

Triết lý văn hóa khái luận

Tác giả Nguyễn Đăng Thục

Kích thước 14x20 cm

Số trang 264 trang

Năm xuất bản 1959

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Văn - hữu Á - châu
Đơn giá

Đây là một vài điều đại-cương về con đường văn-hóa dân-tộc mà chúng tôi mấy năm gần đây đã có dịp lên tiếng ở Bắc, Trung, Nam. Chúng tôi vẫn giữ gần đúng cả nguyên-văn, chỉ sửa bỏ đôi nét thuộc về thời thế. "Verba volant scripta manent - Lời nói bay đi, chữ ghi còn lại". Chúng tôi đã muốn ứng-dụng lời cách ngôn La-tinh trên mà để cho lời nói kia bay theo với cơ-hội. Nhưng lại nhớ câu cách-ngôn Việt-Nam, có một tinh-thần khác:

Trăm năm bia đá thì mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.

Nên cũng lại muốn ghi lại trước hết cho chính mình ngõ-hầu thực-nghiệm lời nói với việc làm, lý-thuyết với thực-tế, để tự mình cảnh-giác. Thực-tế biến-đổi, ý-tưởng cũng biến-đổi theo, nhưng tựu-trung có cái gì không biến-đổi, ấy mới là đáng-quý. Cái không biến-đổi ấy chính là thành-thực tin-tưởng vào văn-hóa, vì một dân-tộc muốn phục-hưng phải bắt đầu tự mình ý-thức lấy mình. Công việc ý-thức ấy chính là công-việc văn-hóa vậy.

Trích Thay lời tựa

Nguyễn Đăng Thục