Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Xây Dựng Nhân Sinh Quan

Xây Dựng Nhân Sinh Quan

Tác giả Nghiêm Xuân Hồng

Số trang 367 trang

Kích thước 13 x 19.5 cm

Năm xuất bản 1960

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Quan Điểm
Đơn giá

"Xây Dựng Nhân Sinh Quan" tức là phải đặt nên và tìm cách giải quyết những câu hỏi sau đây:

Ta có thể nhận định những gì trong thực thể con người và trong thân phận của người?

Sự nhận định đó đem lại một kết luận bi quan yếm thế hay lạc quan luyến thế về thân phận con người? Con người có thể tin tưởng ở ngay cuộc đời này hay phải chờ đợi đến một cuộc đời nào khác?

Con người sẽ bắt buộc phải khoanh tay thụ động trước thân phận hay trái lại có thể ảnh hưởng tới thân phận của mình? Nói một cách khác, con người có TỰ DO hay không?

Nếu có TỰ DO con người cần phải dựa theo những tiêu chuẩn luân lý hoặc Đức lý nào để tự thực hiện và làm chủ động thân phận của mình?

Vấn đề nguyên tắc và tiêu chuẩn cho tâm tư đã được giải quyết nhưng còn vấn đề hành động đối với xã hội và kẻ khác thì ra sao?

Trong những tương quan đối với kẻ khác, mối tương quan thiết yếu hơn cả là sự luyến ái. Cần phải giải quyết ra sao?

Tập sách này chỉ bàn tới vấn đề NHÂN BẢN, TỰ DO và ĐỨC LÝ.