Tạp chí Hải Triều Âm

Tạp chí Hải Triều Âm

Hải Triều Âm, cơ quan phát khởi nền quốc học, Phật học và văn hóa Việt Nam do Tổng vụ Văn hóa chủ trương. Chủ nhiệm kiêm chủ bút là Thượng tọa Thích Mãn Giác. Trụ sở đặt tại ấn quán Vạn Hạnh. Báo 3 tháng ra 1 kỳ, khổ 16x24 cm, mỗi số dày từ 160-200 trang. Báo tồn tại từ 2.1973 đến 8.1975, ra được 10 số, có 2 số đôi 4&5, 9&10. Huệ Quang in thành 2 tập.

Trang 83 của số 7 đánh nhầm thành 84, chỉ sai số trang, nội dung vẫn liên tục, không sai.

Bộ Tạp chí Hải Triều Âm do Huệ Quang ấn hành năm 2014

Hình một trang tạp chí do Huệ Quang phục chế lại từ bản gốc

TM. Thư viện Huệ Quang

11.2014

Thích Không Hạnh

CHIA SẺ

Bài viết khác

Bài viết tiếp theoThiền môn chánh độ nghi khoa-bản song ngữ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài