Tạp chí Hoằng Pháp

Tạp chí Hoằng Pháp

Hoằng Pháp, “Cơ quan truyền bá chánh pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất” do Tổng vụ Hoằng pháp phụ trách. Chủ nhiệm kiêm chủ bút là thầy Thích Huyền Vi, thư ký là thầy Thích Nguyên Ngôn. Tòa soạn đặt tại 243, Sư Vạn Hạnh, Sài Gòn. Báo khoảng 3 tháng ra 1 kỳ vào các dịp lễ Phật Đản, Vu Lan, Thành Đạo-Xuân; khổ báo 16x24 cm, mỗi số dày từ 160-200 trang. Trong hai năm tồn tại 1973-1974, báo ra được 6 số, TVHQ đóng thành 2 tập, mỗi tập 3 số.

Bộ tạp chí Hoằng Pháp do Huệ Quang ấn hành năm 2015

Dưới danh nghĩa một đặc san, nội dung báo thường xoay quanh các chủ đề Phật Đản, Vu Lan, Thành Đạo nên nặng về phần văn nghệ, có nhiều bài viết mang tính kỷ niệm tri ân báo ân, thỉnh thoảng có một vài bài khảo cứu của Nguyễn Đăng Thục, Nguyễn Lang, Hồng Sơn… một số bài nghiên cứu Phật học của Thích Đức Nhuận. Phần thông tin về các hoạt động của GHPGVNTN và của Tổng vụ Hoằng pháp, Phật giáo quốc tế đăng đều đặn và phong phú trên mỗi số cũng là nguồn tư liệu đáng để tham khảo về Phật giáo Việt Nam giai đoạn những năm 1970.

Một trang phục chế do Huệ Quang tiến hành

Nhân viên thực hiện:

Nguyễn Quốc Sách

Văn Thị Trình

Thư viện Huệ Quang

06.2015

Thích Không Hạnh

CHIA SẺ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài