Thông báo nghỉ lễ 30.04, 01.05

Thông báo nghỉ lễ 30.04, 01.05

Thư viện Huệ Quang nghỉ lễ từ thứ 6 ngày 27/04/2018 đến hết thứ 3 ngày 01/05/2018. Thứ 4 ngày 10 tháng 3 Âm lịch (giỗ tổ Hùng Vương, 25/04/2018) Thư viện vẫn mở cửa bình thường. Vậy Thư viện xin được thông báo đến toàn thể độc giả được biết để tiện sắp xếp công việc của mình.

Thư viện Huệ Quang

CHIA SẺ

Bài viết khác

Bài viết tiếp theoThiền môn chánh độ nghi khoa-bản song ngữ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài