Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Đạo Phật với con người

Đạo Phật với con người

Tác giả Thích Tâm Châu
Kích thước 14 x 20 cm
Số trang 194 trang
Năm xuất bản 1974
Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp
Nhà xuất bản Tâm Quang
Đơn giá

ĐẠO PHẬT VỚI CON NGƯỜI, đem lại sự hiểu biết chính đáng về danh-nghĩa, sự cấu-tạo cùng đặc-tính và giá-trị con người, làm cho con người trực-nhận chân-nghĩa để xứng đáng là chủ-nhân-ông, là trung-tâm-điểm của xã-hội loài người.
ĐẠO PHẬT VỚI CON NGƯỜI, hướng-dẫn con người biết cải-tạo đời mình bằng phương pháp rèn luyện tâm-trí, thân-thể và, hiểu biết nghĩa-vụ mình đối với gia đình, quốc-gia, xã-hội, hầu đáp lại cho con người một kết quả là biết sống trong đời sống an-lạc và hạnh-phúc.
ĐẠO PHẬT VỚI CON NGƯỜI, cống-hiến con người một phương-châm giải-thoát chân-thật, đem lại sự ích-lợi cho mình, cho người và kiến-tạo một nền tảng hòa-bình vĩnh-viễn trên sự đổ vỡ tang-thương của xã-hội.
Paul Adam viết:
"Bao kẻ đi tìm trong quá-khứ,
"Vạn pháp huyền-vi của cuộc đời,
"Bao kẻ tìm trong ngày sẽ lại,
"Cành hoa chớm nở đượm mầu tươi,
"Nhưng, ngươi nên hãy hóa lòng ngươi,
"Thành đỉnh trầm trong cảnh lặng thôi".
Nhìn ngày đã qua, ngó ngày sẽ lại, nắm lấy ngày nay, thì con người cũng chỉ hấy mình là con người - con người đứng trong khoảng giữa của vũ-trụ vô thủy, vô chung và, con người cũng đều bị thất-vọng trong mơ ước, trong định luật vô-thường, nếu con người không biết tìm nơi con người.
Kinh PHÁP-CÚ-THÍ-DỤ nói: "Chiến-thắng một vạn quân không bằng tự-thắng mình. Tự-thắng mình là chiến công oanh-liệt nhất".
Đời là cuộc chiến-đấu không ngừng. Chiến-đấu cho bản ngã nhỏ nhen, chiến-đấu cho dục-vọng ích-kỷ và, do đó nó đã đem lại cho con người bao kinh-nghiệm trong thất bại đau-đớn... vì, con người không tự-thắng được mình một cách hoàn-toàn.
...

THÍCH TÂM CHÂU