Nội kinh yếu chỉ

Tác giả Hải Thượng Lãn Ông

Kích thước 13x19 cm

Số trang 152 trang

Năm xuất bản 1964

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Y Học và Thể Dục Thể Thao
Đơn giá

TIỂU DẪN

Nhà Y có Nội kinh cũng như nhà Nho có Ngũ kinh, đó là lời nói chí lý của thánh hiền, lý lẽ sâu xa về cơ năng huyền bí đều thể hiện tất cả ở trong đó, lời giáo huấn ngàn xưa còn để lại sáng tỏ như mặt trời. Phàm người muốn học nghề Y, việc trước tiên là phải đọc Nội kinh. cảnh Nhạc nói: "Phải đọc sách Thánh hiền" tức là ý ấy; hiềm vì sách Nội kinh nghĩa lý mênh mông, các thiên vấn đáp lại rườm rà, tôi vốn chẳng thông minh cho lắm, không tránh khỏi nhầm lẫn, cho nên biên tập kinh nghĩa phân làm 7 mục, chẳng những tránh chỗ rườm rà chọn phần đơn giản, cốt sao cho mạch lạc liên tiếp và xếp đặt có hệ thống để dễ ghi nhớ.

LÊ HỮU TRÁC
Biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông